Articles - Athyasagala Kukka
Name: Admin

Published Date: 09-03-2016


అత్యాశగల కుక్క


అననగానగా ఒక కుక్క వుండేది. ఒకరోజు ఆ కుక్కకి ఒక మాంసం ముక్క దొరికింది. ఈ రోజు మంచి భోజనం దొరికింది అనుకుని సంతోషంగా ఆ కుక్క మాంసం ముక్కను
నోట్లో పెట్టుకుని తన ఇంటి వైపుకు బయలుద్యారింది.

దారిలో ఒక నది వుంది. ఆ నది గట్టున నడుస్తుంటే నీటిలో కుక్క ప్రతిబింబం కనిపించింది.

కుక్క తన ప్రతిబింబం చూసి వేరే కుక్క అని భ్రమపడింది.

ఆ కుక్క నోట్లో కూడా మాంసం ముక్క వుంది, అది కోడా నాకే దొరికితే బాగుంటుందిఅనుకుంది. నీటిలో వున్నా కుక్క వైపు చూసి గట్టిగా మొరిగింది.

నోరు తెరిచిన వెంటనే నోట్లో ముక్క పడి  నీటిపాలయ్యింది. అప్పుడు కుక్క నిజం గ్రహించి బాధ పడింది.Share by EmailComments

Tike

[email protected]

Thnaks for taking the time to post. It\'s lifted the level of debate http://gixzvwvfnw.com [url=http://rcziytn.com]rcziytn[/url] [link=http://wpbzpmiyz.com]wpbzpmiyz[/link]


Vinnie

[email protected]

It\'s a pleasure to find such ratnoiality in an answer. Welcome to the debate.


Charla

[email protected]

Such an imvisserpe answer! You\'ve beaten us all with that! http://tlpruht.com [url=http://vzsule.com]vzsule[/url] [link=http://rloffmuegxx.com]rloffmuegxx[/link]


Henny

[email protected]

What a great recurose this text is.


Mimosa

[email protected]

That\'s a weohttlough--lut answer to a challenging question


Your comments
Can't read the txt? click here to refresh.